Rychlé šípy luští tajemství

Poděkování

Příprava hry:

 • Všeobecné zdravotní pojišťovně za finanční a věcnou pomoc
 • firmě SkyBalloons – za výtečný balónový výtah a vyvezení mnoha desítek hráčů
 • FK Lužkovice, jmenovitě panu Jedličkovi za využití hřiště a zázemí a panu Pastyříkovi za přípravu skvělého občerstvení
 • Odboru městské zelené, konkrétně panu Pavlovi Hájkovi za ochotu a obrovskou vstřícnost při schvalování terénní části trasy
 • Městské policii Zlín, panu Mazurkovi – za svolení k pořádání již šesté městké zlínské hry, bez přijetí jakéhokoli opatření
 • paní Dagmar Rokosové z Odboru kultury magistrátu města Zlína – za cenné rady při vypracovávání formuláře na povolení využití náměstí
 • paní Monice Vyoralové z Odboru správy majetku města Zlína za informace a vstřícné jednání při rozhodování o trase hry
 • VZP, konkrétně paní Martině Stavjaňové za vstřícné jednání a vyjednání podpory VZP
 • Webmasterovi Petru Sokolovi, za skvělou a rychlou práci na nástěnce Rychlých šípů
 • Tam Tam restaurantu ve Zlatém jablku za podporu při "promítání" kódu

Při hře těmto pomocníkům:

 • Daniele Šmejkalové
 • Hance Netočné
 • Honzovi Michnovi
 • Jirkovi Vlčkovi a Jitce
 • Lence Hendrychové
 • Michalovi Petrášovi
 • Petře Hrančíkové
 • Radkovi – Cipískovi
 • Tince Literové
 • Tomovi Coufalovi
 • Veronice Olejníkové
 • Zoře Vítkové
 • Zuzce Kolaříkové

Testerům za nepostradatelné připomínky k šifrám:

 • Kamile a Martinu Pelcovým
 • Vladanu Majerechovi
 • Sabině a Víťovi Karáskovým
 • Ivanu Voříškovi
 • Honzovi Redlovi