Rychlé šípy luští tajemství

Pravidla výpravy Široko daleko

ze dne 20. 4. 2009

podtrženě jsou označena místa změn druhé aktualizace

Tento text sepsaly Rychlé Šípy pro zdatné kluby chlapců a dívek, které vyslyšely jejich prosbu o pomoc při pátrání po největším tajemství Jana Tleskače. Tento text neobsahuje šifru, přesto není určen Vontům a ani Bratrstvu kočičí pracky.

O co se jedná

My – Rychlé Šípy – jsme na stopě největšího tajemství Jana Tleskače. Vydáváme se na velkou noční výpravu za tímto tajemstvím. Při pátrání potřebujeme pomoc dalších podobných klubů. Při řešení celé záhady budeme zanechávat pomáhajícím klubům šifrované zprávy – číslované Tam-Tamy.

Pravidla platí pro celý průběh hry a za všech okolností, pokud není zřetelně, nezašifrovaně a naprosto jednoznačně stanoveno jinak. Tato Pravidla mohou být upravena či doplněna informacemi na 10. listu kroniky.

Kluby

Při pátrání potřebujeme pomoc dvou až pětičlenných klubů chlapců a dívek starších 18 let. Zvířata se do počtu členů klubu nezapočítávají (i my Rychlé Šípy máme psa Bublinu). Do klubu se dále nepočítají případní konzultanti, kteří mohou podávat faktografické či encyklopedické údaje a topologické informace.

Vzhledem k charakteru akce je účast všech na vlastní nebezpečí!

Přihlášení a poplatek

Do pátrání se mohou zapojit pouze řádně přihlášené kluby. Přihlášku lze provést na naší nástěnce. K řádnému přihlášení patří zaplacení klubového poplatku dle instrukcí na nástěnce. Částka musí být připsána na náš účet nejpozději do 15. 4. 2009. Klub, který nezaplatí do stanoveného termínu, bude vyřazen.

Rychlonožka si vymínil ještě jednu podmínku účasti. Každý klub mu musí zaslat pohlednici klubu. Více k tomuto úkolu najdete opět na nástěnce.

Co si vzít na výpravu

Každý klub by určitě měl s sebou mít:

 • přesně tuto městskou mapu: SHOCart – Zlín, Otrokovice, Okolí Zlína, rok vydání 2004 a novější (tato mapa je nutná ke zdárnému dokončení hry)
 • vícevrstvé oblečení na dlouhou a možná chladnou noc, dobré boty a také vybavení do deště (hra se koná za každého počasí)
 • jídlo a pití na mnoho hodin fyzické a psychické zátěže; nezapomeňte na sladkosti a termosku s něčím teplým
 • cca 50 Kč na drobné výdaje při výpravě
 • světlo na celou noc, buzolu pro orientaci, něco na sezení
 • podložku, papíry (i čtverečkovaný), psací a kreslicí potřeby
 • hodit se budou také nástroje na:
  • dělení předmětů
  • spojování předmětů
  • tvorbu otvorů
 • 30cm pravítko, úhloměr, kružítko, kalkulačka atp.
 • alespoň jeden skutečný svítící lampión
 • jeden z klubu musí mít plavky, ručník a plavecké brýle
 • může být užitečné kukátko nebo triedr
 • mobilní telefony pro příjem informací od Rychlých šípů (s telefonními čísly uvedenými na webu) a samozřejmě také pro případ úrazu
 • samozřejmostí je občanský průkaz, kartička pojištěnce a základní materiál pro poskytnutí první pomoci
 • 24hodinová jízdenka MHD se může a nemusí vyplatit (stojí 40 Kč, jednotlivá jízda pak 9 Kč, po 21.00 kontroluje jízdenky řidič)

Zahájení

Výprava započne v pátek 24. 4. 2009 v 17.00 honem na Široka. Klub se však musí ohlásit dříve, mezi 16.00 a 16.45, na zatím blíže neurčeném místě poblíž centra Zlína (od obou nádraží cca 15 minut). Bude možné se hlásit i později (cca do 17.30) na úkor času včasného chycení Široka. Bližší popis místa pro zápis je součástí 10. listu kroniky a bude upřesněn těsně před začátkem výpravy.

Tam-tamy

Tam-Tamy jsou šifrované (aby nebyly snadno čitelné nepovolaným – pasou po nich hlavně Vontové) zprávy určené klubům. Budou vydávány na různých místech ve městě a okolí. Tam-tam je ukryt tak, aby jej bez větších obtíží nalezl klub, který zná jeho polohu, nikoli však obyvatelé Stínadel, náhodní kolemjdoucí, soupeřící kluby nebo Bratrstvo kočičí pracky (u nich však naštěstí s jistotou víme, že by nenalezli řešení ani prvního Tam-Tamu).

Tam-Tamy jsou číslované nepřerušenou řadou a odkazují na místo výdeje dalšího Tam-Tamu. Kluby nesmí vyzvednout Tam-tam s vyšším číslem bez toho, aby znaly řešení předchozího Tam-Tamu. Při řešení úkolů používejte především vlastní důvtip, um, úsudek a 26 písmen anglické abecedy.

Každý klub má vždy nárok na jeden výtisk Tam-tamu, není-li na něm uvedeno jinak.

Tam-Tamy č. 5 a 7 musí vyzvednout celý klub, u ostatních to ale také doporučujeme.

Text v Tam-tamech psaný kurzívou neobsahuje šifru.

Na několika místech je výdej Tam-Tamu podmíněn ukázáním Tam-Tamu předchozího.

Kdykoliv během výpravy můžete být dotázáni na způsob vyřešení libovolného Tam-Tamu.

Řešením šifry v Tam-Tamu je často jen část věty. Místo pro řešení je ve větě označeno šedým obdélníkem.

Výdej Tam-Tamu na stanovišti č. 3 je časově limitován. Je nutné si pro něj přijít do 21.00.

Všechny materiály a pomůcky pro výpravu nepostradatelné jsou označeny logem Tam-Tam s číslem či bez. Pokud není číslo uvedeno, pak může být materiál použit buď hned, nebo kdykoliv později.

Pokud je šifra rozdělena na více částí, je za číslem uvedeno písmenko (např. Tam-Tam 3a, Tam-Tam 3b...). Tyto části se mohou řešit zvlášť nebo současně.

Přesuny

V místě výdeje Tam-Tamu se nezdržujte. Vzdálenost mezi navazujícími místy uložení Tam-Tamů je odlišná, neměla by však přesáhnout 2 km vzdušnou čarou.

K přesunu lze použít jen vlastního těla nebo prostředků městské hromadné dopravy (včetně vlaku). Není dovoleno jít v závěsu za jiným klubem nebo použít informací jiného klubu vedoucích k řešení Tam-Tamu. Také nelze jiným klubům dávat jakékoli informace o řešení či místa výdeje Tam-Tamů.

Závěr

Tajemství Jana Tleskače bude odhaleno na dosud tajném místě v sobotu 25. 4. 2009. Toto místo se nachází v dosahu MHD či vlaku (v případě potřeby bude doprava posílena).

Do cíle musí přijít alespoň polovina členů klubu. Při příchodu do cíle se prosím nahlaste u organizátorského stolečku. Sdělte a sami předložte vše, co je uvedeno dále.

Všem klubům pošleme v sobotu ráno SMS lísteček o poloze a dopravní dostupnosti cílového stanoviště. Čas bude volen tak, aby stihli dorazit všichni.

Jsou tři možné způsoby odhalení tajemství Jana Tleskače:

1. Rychlé šípy

Stanou se jimi kluby, které řádně projdou celou trasou, vyluští všechny Tam-Tamy a dorazí do cíle do 9.00

V cíli se takový klub prokáže u organizátorského stolečku všemi Tam-Tamy a bude znát postupy jejich řešení. Tyto kluby – nové Rychlé šípy – se mohou dle svého uvážení účastnit plnění závěrečného úkolu (za nejvýhodnějších podmínek).

U této kategorie bude v závěru vyhodnoceno pořadí. Nové Rychlé šípy čeká nehynoucí sláva a snad i cílové překvapení.

2. Zručné šípy

To jsou kluby, které úspěšně vyřeší minimálně prvních devět Tam-Tamů, dorazí do cíle do 9.00 a poté ještě splní závěrečný úkol v cíli.

Čím více bude mít klub vyřešených Tam-Tamů nad minimální počet prvních devíti, tím výhodnější podmínky závěrečného úkolu bude mít.

Zručné šípy tedy musí:

 1. čitelně se zapsat při příchodu na stanoviště č. 10
 2. dorazit do cíle k organizátorskému stolečku do 9.00
 3. předložit zde poslední poctivě vyřešený Tam-Tam (a znát postup jeho řešení)
 4. splnit závěrečný úkol a o splnění informovat přítomné označené pomocníky

Nesplněním jedné z těchto dvou podmínek vede k možnosti třetí, kterou jsou...

3. Šípy

Do cílového místa jsou zváni všichni. V této kategorii se jedná o kluby, které nesplní podmínky 1. ani 2. kategorie. V cíli mohou být diváky a konzumenty drobného občerstvení a vyhodnocení správných řešení Tam-Tamů.

A pokud bude volné místo, mohou se pro svou radost a mimo pořadí zapojit do plnění závěrečného úkolu (za nejvíce ztížených podmínek).

Je zakázáno

 • haluzit a úmyslně podvádět,
 • rušit noční klid,
 • vstupovat do oplocených a ohraničených soukromých prostor,
 • rozdělávat oheň,
 • používat CB, radiostanice, GPS (k jinému účelu než záznamu trasy),
 • zpochybňovat autoritu Mirka Dušína.

Sepsal Mirek Dušín